Outsourcing IT

Certifikovaní odborníci vám na dosah. Vaše IT projekty postavíme na nohy. Zabezpečujeme certifikovaných odborníkov v oblastiach správy infraštruktúry (on premise a cloud). Zameriavame sa na technológiu Microsoft On Premise, 365 a Azure, VMWare, Veem,Citrix a ďalšie.

Vyťažovanie, optimalizácia a prezentácia dát

Vaše dáta graficky, zrozumiteľne a v optimálnej rýchlosti. Nezávislé na platforme. Extrakciaa modelovanie dát z interných alebo verejne dostupných dátových zdrojov. Tvorba prezentačnýchvrstiev (dashboardy, reporty). Použivame technológie Microsoft SQL, SharePoint, PoweBI.

O nás

O nás

NGX je slovenská súkromná spoločnosť založená v roku 2019. Je evolučným krokom v zjednocovaní vlastných, dlhoročných skúseností ako aj skúseností našich partnerov v oblasti informačných technológií. Zameriava sa na implementáciu komplexných IT projektov ako pre súkromný tak aj štátny sektor. Dlhodobé získavanie vedomostí a vytváranie partnerských vzťahov nám umožňuje ihneď reagovať na požiadavky klientov a vytvárať riešenia za použitia inovatívnych technológií popredných IT výrobcov. Našim cieľom je premietnuť skúseností zo širokej škály IT oblastí do riešení, ktoré posunú našich klientov na najvyšší stupeň spokojnosti digitálnej doby.

Sofware asset managment

Licenčné poradenstvo, optimalizácia licenčných nákladov. Licenční špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti softvérových auditov a manažmentu životného cyklu licencií zrealizujú vo vašej organizácii softvérový audit spojený s analýzou využitia licencií. Identifikujeme riziká v súlade s právami použitia výrobcu na strane jednej a optimálneho využitia a nákupu na strane druhej. Zavedenie SAM do organizácie znamená podľa Gartner priemerne 30% šetrenie nákladov na licencie. Naše skúsenosti na našom trhu nám to potvrdili.

Sofware asset managment
Outsourcing IT

Outsourcing IT

Certifikovaní odborníci vám na dosah. Vaše IT projekty postavíme na nohy. Zabezpečujeme certifikovaných odborníkov v oblastiach správy infraštruktúry (on premise a cloud). Zameriavame sa na technológiu Microsoft On Premise, 365 a Azure, VMWare, Veem, Citrix a ďalšie.

Vyťažovanie, optimalizácia a prezentácia dát

Vaše dáta graficky, zrozumiteľne a v optimálnej rýchlosti. Nezávislé na platforme. Extrakciaa modelovanie dát z interných alebo verejne dostupných dátových zdrojov. Tvorba prezentačnýchvrstiev (dashboardy, reporty). Použivame technológie Microsoft SQL, SharePoint, PoweBI.

Vyťažovanie, optimalizácia a prezentácia dát